Surfa den digitala vågen med

Aloha Media

Vi skapar digital närvaro genom appar, på nätet & sociala medier. Genom att bygga en länk mellan företag & kund effektiviseras marknadsföring & försäljning.

VAD VI GÖR

Försäljnings-optimering

Få ut mer genom att jobba med effektiv försäljning.

APPAR & DIGITALA VERKTYG

Appar & digitala verktyg som effektiviserar försäljningen.

Digital Marknadsföring

Gör dig synlig för rätt målgrupp på rätt ställen.

Hur vi jobbar

Fånga vågen genom rätt placering – Aloha Media tror på att vara och synas på rätt plats innan vågen kommer. Det genomsyras också i vårat arbete. Vi jagar inte kunder, vi placerar oss där kunder är imorgon.

Research

Research är alltid startpunkten, oavsett projekt.

Lösning

Efter research tar vi fram en lösning.

Design

Lösningen designas för att passa projektet.

Applicering

När allt är klart applicerar vi vår idé!

Användbara verktyg för effektiv försäljning

Vårat mål är alltid att jobba effektivt & att våra kunder också ska göra det. Det lyckas vi med genom:

Appar

Sociala Medier

Digital närvaro

Effektiv länkning mellan företag & kund

KONTAKTA OSS

För tillfället tar vi inga nya uppdrag, men du kan alltid nå oss på hello at aloha.se.